Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2008

Farsta 2008-10-04 

Vi fick alla på senaste årsmötet information om att Stockholm Stad har planer på att bygga bostäder på vårt stugområde. 

Vi vill naturligtvis inte att det skall hända och styrelsen har hittills vidtagit följande åtgärder; 

 • Engagerat juridiskt stöd genom Koloniträdgårdsförbundet
 • Arrangerat ett stormöte på området med berörda tjänstemän på Exploateringskontoret och oss medlemmar i föreningen. Tjänstemännen redogjorde för byggnadsplanerna, svarade på medlemmarnas frågor och fick en guidad tur på området.
 • Startat fem grupper som samlar in information och letar argument på olika områden för att sätta stopp för byggnadsplanerna.
 • Insamling av protestlistor
 • Kontakter med media
 • Kontinuerlig bevakning av utvecklingen i planprocessen
 • Information om planer, åtgärder och aktuellt på hemsidan på Internet och på anslagstavlan vid Grillstugan

Vad kan jag som enskild föreningsmedlem göra? 

 • Samla in namnunderskrifter. Blanketter finns i lådan vid Grillstugan.
 • Arbeta i grupperna ovan
 • Påverka de politiker som är beslutsfattare i planprocessen genom skrivelser, mail och telefonsamtal.
 • Allmän opinionsbildning på personer i bekantskapskretsen som kan ha inflytande på något sätt.
 • Hålla mig informerad om utvecklingen genom föreningens hemsida

Read Full Post »