Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2009

Bidrag att söka

Varje år fördelar länsstyrelserna i landet bidrag till kulturmiljövård. I år genomför Länsstyrelsen i Stockholms län en specialsatsning på kolonistugor. Det innebär att du kan söka bidrag för arbeten som leder till att kulturhistoriskt värdefulla kolonistugor bevaras.
I Stockholmstrakten har kolonistugor uppförts sedan början av 1900-talet, och kolonistugorna har mycket att berätta om det samhälle och de människor som skapat dem. Idag ersätts många av de gamla stugorna av nya. Om alltför många av de gamla stugorna försvinner går viktiga delar av vår kulturhistoria förlorad. Som ägare kan du därför under 2009 söka bidrag för åtgärder som leder till att kulturhistoriskt värdefulla kolonistugor kan bevaras. Bidraget utgör som mest 50 procent av den totalt nedlagda kostnaden, dock max 20 000 kronor.
Läs mer och hämta ansökningshandlingar på Länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats
Annonser

Read Full Post »

Dags för årsmöte

Nu är det snart dags för årsmöte.
Välkommen till Färnebogatan 64 i Farsta klockan 14:00 den 15 mars.

Kallelse med verksamhetesberättelse, revisionsberättelse, resultat- och balansräkning för 2008 samt ett budgetförslag för 2009 har skickats ut per post.

Read Full Post »