Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2009

I tjänsteutlåtandet till stadsbyggnadsnämndens politiker så benämns våra fina stugor ”campingstugor”. Under en pratstund idag på vårstädningen så växte en idé fram. Vi tar bilder av våra stugor, samlar ihop dem och skickar dem till nämndens ledamöter. Detta för att de ska vara medvetna om vilket fint område de fattar beslut om.

Ta en utvändig och om du vill också en invändig bild av din stuga och maila den till mig på e-post: sarathustra@gmail.com. Skriv gärna stugnummer i mailet och om du vill skriv också en kort text om stugan.

Vill du ha hjälp med att ta ett digitalt foto av din stuga eller att scanna in ett vanligt foto så är du också välkommen att maila mig.

Read Full Post »

Vårstädning

varoppning091

I och med att vårstädningen idag avklarades så har startskottet för säsong -09 gått.

Ängen vid dansbanan är krattad, kylskåpen är skrubbade, vattnet är på, byggplanerna är bordlagda, solen värmer och vitsipporna är i full blom.

Read Full Post »

Om byggplanerna.

För kännedom

Information till dig som är intresserad av programarbetet för Larsboda
och Drevvikenområdet, ett område som stadsbyggnadskontoret gett
arbetsnamnet Larsboda Strand.

Programarbetet har gått långsamt sen jag skrev senaste
informationsbrevet. Det har lett till ett tjänsteutlåtande som
stadsbyggnadskontoret redovisade för stadsbyggnadsnämnden den 23 april
(bifogas). Tyvärr bordlades ärendet, vi får vänta till nästa möte den 14
maj. Exploateringskontoret hade hoppats att programmet skulle på samråd
efter sommaren och med ett beslut i slutet av år 2009 så att vi kunde
börja markanvisa därefter. Av olika anledningar kommer programmet
inte upp förrän i början av år 2010 och då blir det antagligen inga
markanvisningar under år 2009. Om du vill följa arbetet så rekommenderar
jag stadsbyggnadskontorets hemsida, pågående planer.

Arbetet med en detaljplan för den södra spetsen på Larsboda
företagsområde, där ny industrimark kommer att planläggas, rullar
på och är troligen klar till hösten. Den lär gå ut på samråd före
sommaren.

Med vänliga hälsningar
Nils Tunving
Exploateringskontoret, Stockholm

Länk till tjänsteutlåtandet (pdf).
Länk till stadsbyggnadskontorets hemsida, pågående planer (öppnas i nytt fönster)

Read Full Post »

HFF kallar till vårstädning den 25 april. Kl 13.00  är det samling vid dansbanan. Vi krattar och öppnar våra förråd inför sommaren.

Read Full Post »

Från årsmötet

Årsmötet genomfördes den 15 mars.  Styrelsen fick då en något ny sammansättning. Mötet valde enligt följande:

Ordförande Inger Gidlund, 1 år
Ledamot Tuula Vesamäki, 1 år
Ledamot Sara Deltér, 1 år
Ledamot Björn Brämare, 1 år
Ledamot Vladimir Savic, 1 år
(Sekreterare Camilla Wahlström, 1 år kvar på sitt mandat)
(Kassör Anders Östlund, 1 år kvar på sitt mandat)

Fullständigt protokoll från årsmötet, inbetalningskort för medlemsavgift, medlemsregister, toalettstädningslista samt kallelse till vårstädning har skickats ut per post.

Read Full Post »