Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2009

Vid stadsbyggnadsnämndens senaste sammanträde beslutades att stadsbyggnadskontoret ska gå vidare med förslagen i sitt tjänsteutlåtande. Miljöpartiet och vänsterpartiet opponerade sig mot planerna. Majoriteten beslutade dock att byggnadsplanerna ska fortskrida. Skillnaden mot förut är nu att majoriteten vill att planerna ska omarbetas från att handla om flerfamiljshus till att istället inrymma enfamiljshus där ”kvalitet premieras högre än kvantitet”.

Läs hela protokollet här.

Annonser

Read Full Post »

Lågt vattentryck

Det har rapporterats om problem med lågt vattentryck. Sannolikt beror det på att kranen behöver rensas. Prova att öppna kranen och spola ett par minuter. Då torde det gå över.

Read Full Post »