Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2009

Mail 091029

Till alla intresserade av planeringen för Drevviken-Larsboda med bostäder och arbetsplatser.

Nu tar planeringen ett steg framåt när programmet för Larsboda strand med ca 700 bostäder och 65 000 kvadratmeter mark för arbetsplatser går ut på samråd. Stadsbyggnadskontorets planhandläggare Inge Almqvist räknar med att programmet kommer att ligga på hemsidan i vecka 48 alltså den 23 november. Internetlänken är

 http://planer.sbk.stockholm.se/SBKPlanTemplates/SBKPlanView____3850.aspx

Det blir ett offentligt möte i Farsta, men datum är inte bestämt ännu.

Efter samrådet beslutar stadsbyggnadsnämnden om programmet vilket borde ske i mars 2010. Program kan ju inte överklagas på samma sätt som detaljplaner så arbetet med detaljplanerna kan komma igång under våren 2010. Då kommer också de första markanvisningarna att ske i exploateringsnämnden. Byggstart för bostäderna tror vi blir år 2013. Mark för arbetsplatser kommer att komma ut på marknaden innan dess, den större delen när Skanska har iordningställt marken i Larsboda om två år.

Troligen sker detaljplaneringen av programområdet i etapper men vi har inte bestämt i vilken ordning, det återkommer jag till i ett senare nyhetsbrev.

Trafikkontoret planerar att rusta upp bron där Perstorpsvägen korsar Forsån vilket innebär att bron kommer att tåla tyngre trafik, en fördel för industriområdet. Det planeras till år 2010 eller 2011.

Vänliga hälsningar

Nils Tunving

Exploateringskontoret

Read Full Post »

Hej Inger,

Kristina Alvendal har bett mig besvara ditt brev. Ber om ursäkt att det tagit lite tid. Stockholm växer och det är redan svårt att få tag i en bostad. Därför är bostadsbyggandet en mycket viktig fråga för stadens utveckling. I det arbetet tittar vi på vilka platser som kan vara lämpliga för nya bostäder samtidigt som viktiga naturvärden kan värnas och utökas. I planeringen av framtidens Stockholm är både fler bostäder och fler tillgängliga park- och grönområden mycket viktiga. Idag består hälften (49%) av stadens yta av offentlig grönmark. Mycket av denna mark kan ordnas så att det blir lättare att njuta av den. Tillgång till fina grönområden är mycket viktigt och högt prioriterat. Huvuddelen av det framtida Stockholm kommer att byggas på mark som redan är bebyggd eller där olika verksamheter finns idag. Ett sådant område där ny bebyggelse kan prövas är Larsboda. I området kan det i framtiden både bli fler bostäder och mer tillgänglig grönska bl.a. genom en ny strandpromenad, öppen för alla. Koloniområdet kommer om planerna genomförs att flyttas till en annan plats. Självklart kommer i sådant fall också ni som stugägare också att tillsammans med Exploateringskontoret diskutera och hitta en lämplig lösning utifrån de kontrakt som finns.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Nerlund
Borgarrådssekreterare

Read Full Post »

Städdag idag!

Idag, den 10:e oktober kl 13:00, är det dags för höststädning. Samling vid grillhuset före och efter avslutat arbete.

Vi städar ur gemensamma utrymmen, dansbanehuset ska röjas ur och som brukligt bjuder föreningen på hemlagad ärtsoppa och punsch efter avslutat arbete. De som väljer att inte komma får betala en städavgift på 100 kr som läggs på medlemsavgiften 2010.

Tänk på att också göra klart din egen stuga för vintern. Kolla fönsterluckorna, plocka undan stöldbegärliga saker, städa tomten o.s.v.

Read Full Post »