Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2009

Stadsbyggnadskontoret ska nu ha skickat alla stugägare en inbjudan till programsamråd angående byggplanerna.

Samrådsmöte kommer att hållas i Farsta gymnasiums aula, ingång C2, kl 19:00 torsdagen den 3 december.

Programmet finns att ladda hem här.

Synpunkter på programförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 12 januari ha inkommit till: Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm

Read Full Post »