Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2009

Efter samrådet

Ikväll var det programsamråd med stadsbyggnadskontoret angående byggnadsplanerna. Det som nu gäller är att skicka in skriftliga synpunkter på förslaget. Styrelsen kommer att skicka in ett gemensamt remissvar men skicka gärna ett du som enskild person också. Inspiration till argument kan hämtas bl.a. från denna utredning av konsekvenser för natur och rekreation.

Programförslaget finns här.

Dina synpunkter ska vara inne senast den 12 januari. Skicka dem till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Det är stadsbyggnadsnämnden som efter remissammanställningen kommer att fatta beslut om huruvida man ska fortsätta med byggplanerna och inleda detaljplanering. Har du synpunkter som du vill ge politikerna direkt så finns kontaktuppgifter till ledamöterna här: http://www.troint.stockholm.se/troint/detail_namndstyrelse.asp?namnd=SbN

Read Full Post »