Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2010

Lars Epstein skriver i sin blogg Epsteins STHLM på DN:s webb ett inlägg med rubriken ”Ekskog hotad vid Drevviken”.

Läs inlägget här.

Read Full Post »

Artikel i DN

I lördags var det en helsidesartikel om vårt område i DN.

Läs den här. (pdf öppnas i nytt fönster)

Read Full Post »

Byggnadskultur

Svenska byggnadsvårdsföreningen ger ut en tidskrift som heter Byggnadskultur. I varje nummer så skrivs det i tidskriften Byggnadskultur om olika kulturmiljöer som hotas av rivning. I nästa nummer kommer det en artikel om att våra stugor nu hotas att rivas till fördel för lyxvillor – trots att det är en värdefull kulturmiljö, känslig ekologisk zon och en plats där människor vill vistas.

Länk till tidskriftens webb.

Read Full Post »

Naturskyddsföreningen har varit vänliga nog att delge oss sitt yttrande angående Stockholms stads byggplaner.

Deras synpunkter sammanfattas på detta sätt:

  • Stryk områdena 1,2, 5 och 9, övriga områden måste justeras så att inga naturvärden går förlorade. Koloniområdet bör vara kvar.
  • Det finns inga skäl för att upphäva strandskyddet inom området.
  • Andelen naturmark som tas i anspråk är helt oacceptabel och inställningen till värdefulla ekmiljöer är häpnadsväckande. Exploateringarna innebär allvarliga ingrepp i en ekologiskt viktig spridningszon.
  • Det presenterade förslaget uppfyller otvivelaktigt kraven för att klassas som betydande miljöpåverkan
  • Programförslaget strider mot nationella, regionala och lokala miljömål

Läs hela yttrandet här.

Read Full Post »

Farsta stadsdelsnämd håller ett öppet sammanträde torsdagen den 21 januari. Där kommer temat att vara Stockholms stads förslag till byggplaner för Larsboda strand.

Plats: Farsta gymnasium, lilla aulan, entré C2, Farstavägen 118. T: Farsta centrum.
Tid: 18:00

Läs mer här.

Read Full Post »

Ännu ett yttrande

Nedan finns ett yttrande skrivet av Oskar Jalkevik i vårt stugområde. Läs och inspireras. Imorgon måste alla synpunkter på förslaget vara inne.

Länk till yttrande (doc)

Read Full Post »

Styrelsens yttrande

Styrelsen har nu skickat in föreningens yttrande över stadsbyggnadskontorets programförslag för Larsboda strand.

Läs yttrandet här (pdf)

Read Full Post »