Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2011

PRESSMEDDELANDE
PLATT FALL FÖR KOLONITRÄDGÅRDSFRÄMJARE

För ett år sedan utsågs Stockholms Stad och Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar till Årets Koloniträdgårdsfrämjare av Koloniträdgårdsförbundet. Priset emottogs på Trädgårdsmässan i Älvsjö av Finansborgarrådet Sten Nordin och Ordförande i FSSK Catharina Tarras-Wahlberg.

Priset föranleddes av uppgörelsen mellan staden och kolonisterna om förlängningen av arrenden. Motiveringen från Koloniträdgårdsförbundet innehöll många berömmande formuleringar såsom ”lyckosam och utvecklande uppgörelse” ”stort föredöme för andra kommuner” ”långsiktighet” ”gynnar staden och kolonisterna” ”framtidstro”.

Finansborgarrådet talade då om glädjen över att få priset, att staden värnar om koloniträdgårdarna och att staden ska anlägga fler odlingslotter.

Vad hände? Vi kan närmast tala om platt fall.

Ingen ny trädgård är planerad att anläggas, tvärtom så hotas flera koloniområden av planerad byggnation. Koloniområden blir mindre, kommer i skugga av bostadshus eller planeras att flyttas från sitt nuvarande läge.

Inte ens Hökarängens fritidsby, av  Stockholms Stadsmuseum klassat som ”tidsdokument”… ”lagstadgad semester och friluftsliv”…” representerar ett kulturhistoriskt värde”… ”markerats som kulturhistoriskt värdefull miljö i ÖP99” skonas, utan ska ge plats för nybyggnation av enfamiljshus.
Detta är skandalöst eftersom ju fler människor som ska flytta till Stockholm desto mer områden för fritid och rekreation behövs, inte mindre.

Kanske borde Stockholms stad återlämna priset som Koloniträdgårdsfrämjare……

Vi sänder ett öppet brev till stadens borgarråd i frågan.

För ytterligare information kontakta:

Catharina Tarras-Wahlberg 
Ordförande                                                                     
Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar   
Tel: 070-748 06 00 

Oskar Jalkevik
Ordförande
Hökarängens Friluftsförening
Tel: 073-612 05 69

Read Full Post »

Strandpromenaden

Strandpromenaden nedanför vårt stugområde börjar ta form. Delar av styrelsen var idag ute och provpromenerade. Vi passade naturligtvis på att ta fotografier också.

Read Full Post »