Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2012

I en artikel i Mitt i Söderort rapporteras om att Farsta stadsdelsnämnd nu riktar skarp kritik mot stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och idrottsnämnden och kallar deras agerande oansvarigt och arrogant. Stadsdelsnämnden har tagit upp frågan om vårt stugområde och anser att det är ”totalt oacceptabelt” att vi som ägare inte kommer att få någon ekonomisk ersättning när stugorna rivs.

– Det måste gå rätt till, man får inte ta så lättvindigt på det här. Äganderätten är en central rättighet och princip i en demokrati som Sverige. Man får inte kasta den åt sidan, som man riskerar att göra här, säger Lars Jilmstad (M), ordförande i Farsta stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämnden är överens över partigränserna om att fallet bör omprövas.

Läs hela artikeln här.

Annonser

Read Full Post »

En enig stadsdelsnämnd i Farsta invänder mot planerna på att bebygga vårt stugområde och därigenom riva husen. Den moderata politikern Arne Fredholm som sitter i stadsdelsnämnden och var ersättare i stadsbyggnadsnämnden när beslutet togs säger till Stockholmstidningen att han anser att beslutet är tragiskt.
– Vi fick informationen att staden ägde både marken och stugorna och hyrde ut dem på ett år. Vi fick fel uppgifter.
Om hans allianskamrater i Stadshuset trots allt fortskrider med byggplanerna måste husägarna åtminstone få ersättning för sina hus.
– Den här typen av expropriering påminner om vad man håller på med i Kina och Nordkorea. Och det är i alla fall främmande för mig, säger Fredholm.

Läs hela artikeln här.

Read Full Post »