Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2014

Efter årsmötet

Den nya styrelsen som valdes på årsmötet är:

Ordförande          Titti Lettfält Granbom

Sekreterare           Inger Gidlund

Vice ordf, Kassör    Sara Sebelius

Ledamöter            Minna Sokura, Louise Malmberg

Suppleanter          Sofia Lindberg, Åsa Bååth och Tuula Vesamäki

 

Read Full Post »