Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2016

plantagen.Förslaget berör mestadels Plantagen, men är även inne och nosar på vårt område.

Ett förslag som innehåller ca 500 lägenheter, två förskolor, lokaler för verksamheter, service och parkering en fördelningsstation för el. Totalt planeras det för ca 5000 nya lägenheter längs Nynäsvägen och Drevvikens strand.
Detaljplanen innehåller också en strandpark i området vid Perstorpsvägen/Klockelundsvägen. Den nya bostadsbebyggelsen organiseras i tre kvarter kring gröna gårdar. Genomförandetiden slutar fem år efter att planen vunnit laga kraft.

http://www.stockholmdirekt.se/…/aRKpdB!ZcIcGTnELGjaGpI4n9R…/

Read Full Post »