Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Efter Årsmötet

Den nya styrelsen som valdes på årsmötet är:

årsmöte

Ordförande Titti Granbom
Kassör Tuula Vesamäki
Sekreterare Inger Gidlund
Ledamöter Sara Sebelius, Minna Sokura
Suppleanter Jeanette Björk, Birgit Eriksson, Lena Wall

Värt att notera är också att årets städdagar kommer att vara lördag den 7 maj och söndag den 9 oktober med start kl. 11:00

 

 

 

Annonser

http://fssk.se/synpunkter-pa-forslag-till-program-for-tyngdpunkt-farsta-i-stadsdelen-farsta/

trädgård HFF

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/campingstugorna-vid-hokarangsbadet-raddade-merparten-ska-finnas-kvar/aRKohu!JLudih@WV3sly1TYmVs5Bg/

Vi ber andå allmänheten fortsätta skicka in sina synpunkter till Stadsbyggnadsnämnden

 

karta Drevviken

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/har-ar-planen-som-ska-ge-1-000-nya-bostader-vid-drevviken/aRKohs!cGbOI7cXhwV974VAQ2HM4w/

Alla ni som stödjer oss och vill bevara Ekskogen med dess unika kulturarv, campingstugorna och dess enorma mångfald till grönområde med exempelvis fler rödlistade djurarter. Ni vet väl om att du/ni kan protestera med dina egna ord och synpunkter till Stadsbyggnadsnämden.

Skicka din protest senast den 4 september till :

Stadsbyggnadskontoret Registraturen
Box 8314, 104 20 Stockholm.
Märk din protest med diarienummer: 2012-09102-53. Skriv datum och underskrift också på protesten.

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/oppet-hus-i-hotade-campingstugorna-vid-hokarangsbadet-vill-visa-att-vi-ar-oppna-for-alla/aRKohc!JNgf4nFwHtIXSYSo9lM2Ww/öppet hus musikanter

SAMRÅDSMÖTE

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/forslaget-som-kan-radda-campingstugorna-och-ge-500-bostader-vid-hokarangsbadet/aRKofd!MxsrOaAcH6Wg@OA@a2Bb3g/

http://blogg.dn.se/epstein/2015/06/04/osaker-framtid-for-campingstugorna-vid-drevviken/

sara